CHUYÊN GIA NGÀNH KIỂM TOÁN

TẬP THỂ ĐOÀN KẾT

KIỂM TOÁN

介绍

我们很高兴为以下任务服务

 Icon 1

管理咨询服务

咨询解决方案以最大限度地降低成本和最大化收入,设计结构,重组业务运营

更多
 Icon 1

公司注册

咨询商业注册程序,只需 3-5 个工作日即可以合理的费用完成商业设立文件

更多
 Icon 1

税务咨询服务

咨询、企划个人所得税、企业所得税、咨询、企划承包税

更多
 Icon 1

转让价格服务

我们目前提供的转让咨询定价和转让定价服务

更多
 Icon 1

服务会计

会计/税务报告的所有事项,...

更多
 Icon 1

会计服务

打包记账服务,部分记账适合您的选择

更多

我们可以帮助您的服务

让我们的专家为您提供支持,凭借丰富的经验,我们随时准备全天候为您提供 24/7 支持,帮助您获得良好的解决方案,节省成本,对您的业务更有信心。

我们的服务

 • 100% Trustable
 • 100% Safe & Secure
 • On-Time Delivery
 • Verified Movers
 • Liecenced Company
 • No Hidden Charges
 • Live Chat
 • 24×7 Support
 • No Extra Payments
 • Also Deliver on Sunday
 • Minimum 1 Mover Free
 • Track Items by App
 • International Delivery
 • Door to Door
立即注册

程序和专业人员

手续成立公司

成立公司的步骤如下:

 • 就行政和投资程序提供建议
 • 投资证和商业登记的咨询和注册
 • 支持招聘和人力资源管理
 • 在申请投资许可证时支持各种行政程序
企业税务报告

企业每月必须缴纳的税款

 • 增值税
 • 个人所得税
 • 迟交纳税申报单的罚款
 • 指导每月报税
企业审计

财务报表审计是对服务于信息需求主体的会计单位的会计凭证、数据和财务报表的真实性、合理性进行审查和确认。在实体的财务报表上。评价财务报表审计的尺度是会计审计准则体系。

财务报表审计通常由审计公司执行,为经理、政府、银行和投资者、卖方和买方提供服务。

财务报表审计的基本原则:

 • 遵守法律;
 • 遵守职业道德原则:独立、正直、客观、专业能力和审慎、保密、职业操守;
 • 遵循专业标准;
 • KTV要有职业怀疑精神。

财务报表审计周期

 • 审核销售收款周期。
 • 审核采购-付款周期。
 • 库存周期审计。
 • 审核薪酬周期并支付员工工资。
 • 审计基础建设和固定资产周期。

法律档案

 • No Posts Found
 • Xem thêm...

  热点新闻

   

   ĐĂNG KÝ
   NHẬN THÔNG TIN
   Tôi đồng ý với quy định sử dụng và chính sách bảo mật của CPA Group

   * Thông tin yêu cầu nhập