CV3633_15082017TCT: Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu, phải chờ hướng dẫn

cho ngoi linh hoat

Thông tin xu hướng mới nhất được câp nhật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

    ĐĂNG KÝ
    NHẬN THÔNG TIN
    Tôi đồng ý với quy định sử dụng và chính sách bảo mật của CPA Group

    * Thông tin yêu cầu nhập