TT93_19092017BTC: Miễn nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký nộp thuế khấu trừ

ke toan va cac dich vu

Nôi dung văn bản pháp luật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

    ĐĂNG KÝ
    NHẬN THÔNG TIN
    Tôi đồng ý với quy định sử dụng và chính sách bảo mật của CPA Group

    * Thông tin yêu cầu nhập